loadingimg

Wczytuję dane...
/
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Regulamin

CollisionCourse.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jędrzej Kalinowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMPER Jędrzej Kalinowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazubów 2/47, wpisaną do CEIDG, NIP 8921413304, REGON 145961721 , e-mail: sklep.collisioncourse@gmail.com

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy CollisionCourse.pl, nazwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż detaliczną oferowanych produktów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego dalej „Regulamin”.

2. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w Sklepie.

3. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie  jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Ceny podane w Sklepie i cenniku usług są cenami brutto. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

5. CollisionCourse.pl jest Sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani Użytkownicy mogą nabywać akcesoria szkoleniowe dla psów. Zamówienia powinny być składane wyłącznie za pośrednictwem Sklepu i opłacane przelewem lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24 na rachunek bankowy Sklepu.
 

§2 Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór produktu, wybór liczby egzemplarzy oraz personalizacji produktu (ringówki). Następnie po kliknięcie znaku „kup teraz!”, klient zostaje przeniesiony na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. W przypadku personalizacji (indywidualnego dostosowania produktu - ringówki), czas realizacji może wydłużyć się i  jest ustalany indywidualnie.

4. Szczegółowy opis zamówień w Sklepie został określony w zakładce „FAQ”

5. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma wiadomość e-mail  (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia wysłania zamówienia przez Sklep.
 

§3 Płatności, wysyłka, odbiór towaru, czas realizacji zamówienia

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności wymienione na stronie sklepu

  • Przelew 
  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - możliwe sposoby płatności:
    - Karty płatnicze, karty kredytowe, przelew bankowy

Po dokonaniu przelewu sklep przechodzi do realizacji zamówienia, które zostaje wysłane po zaksięgowaniu wpłaty w terminie określonym w sklepie.

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostaje dostarczone na adres wskazany przez klienta za odpowiednią opłatą i opcjami wskazanymi w cenniku dostawy. 

4. Czas realizacji zamówienia, oraz stan magazynowy dla każdego produktu został określony przy każdym produkcie. W przypadku personalizacji (indywidualnego dostosowania produktu - ringówki), czas realizacji może wydłużyć się i jest ustalany indywidualnie.

5. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez klienta cennika dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia przez klienta.

6. Odbiór zamówienia może być dokonany również osobiście w siedzibie CollisionCourse.pl, po przedpłacie za towar na podane konto. Odbiór osobisty nie podlega dodatkowym opłatom.

7. Czas realizacji został indywidualnie określony na stronie każdego produktu w sklepie. 
 

§4 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową (wady fabryczne, niezgodność z opisem) Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo lub telefonicznie opisując reklamowany towar wraz z opisem niezgodności podając numer telefonu kontaktowego.

2. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Przesyłka realizowana jest na koszt Sklepu. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u producenta. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5.Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Sprzedawca dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i realnie oddawały stan faktyczny towaru.
 

§6 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 

§7  Własność Intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 

§8  Wejście w życie i zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 

§9 Postanowienia końcowe

1 Integralną i nadrzędną częścią niniejszego regulaminu w roli znoszącej zapisy regulaminu jest Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dostępny na stronie www.uokik.gov.pl). Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszego regulaminu znajduje się w w.w. Rejestrze, traci swoją moc.